Yomando

Yomando

Fra november 2018 har Ildstad Tekstbyrå inngått et samarbeid med svenskbaserte Yomando, leverandør av redaksjonell medieovervåkning. Vår oppgave er å levere daglige engelske sammendrag av nordiske finansnyheter for én bestemt kunde. Prosessen er som følger: Ved hjelp av medieovervåkningstjenesten Retriever leter vi tidlig hver morgen gjennom aktuelle artikler fra norske, svenske og danske aviser. Alt fra E24 til Svenska Dagbladet og Berlingske skal saumfares og vurderes. Deretter gjør vi et utvalg av de mest aktuelle sakene, og lager et engelsk sammendrag av saken på rundt 500...