Amplexor

Amplexor

Siden april i år (2017) har Ildstad Tekstbyrå samarbeidet med Amplexor, en internasjonal leverandør av digitale løsninger og innholdsløsninger. Vår oppgave er å redigere markedsføringstekster som allerede er skrevet på norsk. Det handler ikke bare om å luke ut språklige og ortografiske feil, men også om å spisse teksten slik at den kommuniserer godt med potensielle kunder, og tar hensyn til leverandørens ønske om innhold, stil og SEO-tilpasning. Hittil har vi jobbet med tekster for Zehnder GmbH, som er en komplett leverandør av designvarmeelementer, konvektorer og varmevegger samt systemer for komfortabelt inneklima og ventilasjon. Zehnder GmbH er et internasjonalt selskap som også har kontorer i Norge, og forsøker da naturligvis å kommunisere godt med potensielle kunder her til lands....
Ghd

Ghd

Oversetting av kjernebudskap og søk etter relevante nøkkelord for Ghd, produsent av hårprodukter.