Excerpt from a translation for Staples from English to Norwegian:

ENGLISH

A study by Northwestern University found that having more exposure to natural light within the office boosted both their productivity on the job and their sleep patterns off it due to the effect it has on our concentration and general mood. Natural light within the office can be reproduced during the darker winter months with special lightbulbs, and encouraging workers to take daylight breaks can produce similar results.

NORSK

Studier ved Northwestern University i USA slo fast at eksponering for naturlig lys på kontoret bidrar både til å øke de ansattes produktivitet på jobben og til å gi dem et bedre søvnmønster utenfor arbeidstiden. Naturlig lys har en positiv effekt på konsentrasjonen og humøret vårt. I løpet av de mørke vintermånedene er det mulig å reprodusere naturlig lys på kontoret ved hjelp av dagslyslamper. Man kan oppnå lignende resultater ved å oppmuntre de ansatte til å ta pauser ute i dagslyset.