Fra november 2018 har Ildstad Tekstbyrå inngått et samarbeid med Yomando, leverandør av redaksjonell medieovervåkning. Vår oppgave er å levere daglige engelske sammendrag av nordiske finansnyheter for én bestemt kunde. Prosessen er som følger: Ved hjelp av medieovervåkningstjenesten Retriever leter vi tidlig hver morgen gjennom aktuelle artikler fra norske, svenske og danske aviser. Alt fra E24 til Svenska Dagbladet og Berlingske skal saumfares og vurderes. Deretter gjør vi et utvalg av de mest aktuelle sakene, og lager et engelsk sammendrag av saken på rundt 500 tegn.

For oss er det en spennende utfordring å vri på den berømmelige flisa: Nå er det de nordiske språkene som er kildespråkene – og engelsk som er målspråket. Det innebærer å holde flere språklige baller i lufta samtidig, og utvikle både den engelske syntaksen, ordforrådet – og evnen til å uttrykke seg kort og konsist på et annet språk. Spennende utfordring – tidlig om morran:-)

Trenger DU å få skrevet noe til engelsk –  sammendrag av nyheter, pressemeldinger eller lignende? Ta gjerne kontakt!