Spennende engelskspråklig samarbeid med Yomando

Spennende engelskspråklig samarbeid med Yomando

Fra november 2018 har Ildstad Tekstbyrå inngått et samarbeid med Yomando, leverandør av redaksjonell medieovervåkning. Vår oppgave er å levere daglige engelske sammendrag av nordiske finansnyheter for én bestemt kunde. Prosessen er som følger: Ved hjelp av medieovervåkningstjenesten Retriever leter vi tidlig hver morgen gjennom aktuelle artikler fra norske, svenske og danske aviser. Alt fra E24 til Svenska Dagbladet og Berlingske skal saumfares og vurderes. Deretter gjør vi et utvalg av de mest aktuelle sakene, og lager et engelsk sammendrag av saken på rundt 500 tegn. For oss er det en spennende utfordring å vri på den berømmelige flisa: Nå er det de nordiske språkene som er kildespråkene – og engelsk som er målspråket. Det innebærer å holde flere språklige baller i lufta samtidig, og utvikle både den engelske syntaksen, ordforrådet – og evnen til å uttrykke seg kort og konsist på et annet språk. Spennende utfordring – tidlig om morran:-) Trenger DU å få skrevet noe til engelsk –  sammendrag av nyheter, pressemeldinger eller lignende? Ta gjerne kontakt!...
Ikke undervurder undertekster!

Ikke undervurder undertekster!

Fra oktober 2018 har Ildstad Tekstbyrå innledet et samarbeid med Zoo Digital Group, markedsledende på undertekster for filmer, serier og dokumentarer. Zoo Digital Group samarbeider med ledende internasjonale film- og TV-selskaper, som Warner Bros, Universal, Paramount og NBC, samt strømmetjenesten Netflix. Vår første jobb for Zoo Digital Group var å legge norske undertekster til den engelskspråklige tegnefilmklassikeren An American Tail, som skal distribueres på Netflix. Det har vært en kjempegøy opplevelse! Og denne første reisen inn i undertekstenes verden har lært oss noe viktig: Aldri undervurder undertekster! De kan enten berike bildenes verden og styrke en filmopplevelse, eller fordunkle og til og med ødelegge en film. Gode undertekster handler om å være både presis og konsis. Innenfor korte tids- og plassvinduer er utfordringen å formidle en fortelling og et budskap, som kan bestå av en dialog, en monolog, en sang eller lignende, på en varm og naturlig måte som kan nå både sinn og hjerte til seeren. Språklige uttrykk på kildespråket skal finne sin motparter i målspråket, vittigheter skal kjennes like naturlig på målspråket som på kildespråket – og nye ord må kanskje til og med skapes for å fange den opprinnelige meningen i det oversatte språket. Undertekster er en finurlig vitenskap – og vi gleder oss til å forske...