Siden april i år (2017) har Ildstad Tekstbyrå samarbeidet med Amplexor, en internasjonal leverandør av digitale løsninger og innholdsløsninger. Vår oppgave er å redigere markedsføringstekster som allerede er skrevet på norsk. Det handler ikke bare om å luke ut språklige og ortografiske feil, men også om å spisse teksten slik at den kommuniserer godt med potensielle kunder. Hittil har vi jobbet med tekster for Zehnder GmbH, som er en komplett leverandør av designvarmeelementer, konvektorer og varmevegger samt systemer for komfortabelt inneklima og ventilasjon. Zehnder GmbH er et internasjonalt selskap som også har kontorer i Norge, og forsøker da naturligvis å kommunisere godt med potensielle kunder her til lands.

Hvorfor tekstredigering? Tekstredigering handler om å få et ekstra og friskt blikk på en tekst, slik at den kan publiseres med god kvalitet og i samsvar med kundens ønsker angående innhold, stil og SEO-tilpasning. I en digital hverdag hvor svært mye av kommunikasjonen mellom næringslivet og markedet, leverandør og kunde, skjer digitalt, kan dette anbefales. For det handler om å få kundens oppmerksomhet – og det raskt. I markedssammenheng har faktisk godt innhold aldri vært viktigere! Så trenger også du, som Amplexor, en tekstredigerer på norsk? Eller har du kanskje et manus som du ønsker en språkvask på? Kontakt oss i så fall gjerne!