I sommer har Ildstad Tekstbyrå hatt gleden av å lese korrektur på sakprosaboken «Frydenbø – entusiasme gjennom generasjoner», som går i trykken i disse dager. Vi gjorde jobben på oppdrag for forfatter og journalist Irina Lee, som har forfattet historien om den suksessrike bergensbedriften Frydenbø, som fyller 100 år i år. Lee har fulgt Frydenbøs historiske linjer fra den spede oppstarten med skipsreparasjon i Damsgårdssundet i Bergen til at bedriften i dag har blitt en betydelig aktør på Vestlandet innen eiendom, bil, marin virksomhet og teknologisk innovasjon. Gjennom historiske arkiver og en rekke intervjuer med eiere og nåværende og tidligere ansatte har Lee skapt et interessant og leseverdig bilde av hvordan en familiebedrift oppstår, utvikler seg og består gjennom generasjoner – til tross for den løpende tidens skiftende utfordringer.

Vår oppgave var å renvaske teksten for ortografiske feil slik at leserne kan få seg en fornøyelig reiseopplevelse – med uforstyrret fokus på innholdet. Enhver som skriver, kan nemlig tjene på å få en annens friske blikk på sin egen tekst. Og spesielt når teksten skal trykkes og publiseres for allmennheten. Korrekturlesing handler ikke om å vurdere de store linjene, som tematikk, dramaturgi, komposisjon og struktur, men om å gå en tekst i sømmene, ja, helt ned på det tekniske detaljnivået. Det handler om rettskrivning, tegnsetting og orddeling, det handler om ord skal ha store og små bokstaver, det handler om riktig mellomrom mellom ord og mellom setninger, ja, det handler om å luke vekk alt som bryter med språknormen og å legge til det som måtte mangle. For eksempel: Hvilke komma skal tas bort, og hvilke skal legges til? Kommareglene er forøvrig en vitenskap i seg selv, og i visse tilfeller har det krevd både litt ekstra tid og analytisk evne for å vurdere bruken av komma i teksten.

Også en korrekturleser trenger sine verktøy for å kunne holde tunga rett i munnen og blikket klart. Om du selv skulle korrekturlese, vil vi anbefale Finn-Erik Vinjes bok «Skriveregler», Riksmålsforbundets og Språkrådets hjemmesider og nettsiden www.korrekturavdelingen.no – svært gode hjelpemidler, fullt av eksempler, og som hjalp oss til å gjøre tvilstilfeller om til løsninger.

Ildstad Tekstbyrå takker Irina Lee og hennes Skriptor AS for å ha fått denne arbeidsoppgaven, og håper vi sto til «korrekt» i stil:-) Og leser du dette og sitter på tekster som du selv ønsker å få en annens blikk på, ta gjerne kontakt! Ingen jobb er for liten – og bare få er for store.

Sensommerlig hilsen

Anders Ildstad, Ildstad Tekstbyrå