Korrektur av sakprosabok

Korrektur av sakprosabok

I sommer har Ildstad Tekstbyrå hatt gleden av å lese korrektur på sakprosaboken «Frydenbø – entusiasme gjennom generasjoner», som går i trykken i disse dager. Vi gjorde jobben på oppdrag for forfatter og journalist Irina Lee, som har forfattet historien om den suksessrike bergensbedriften Frydenbø, som fyller 100 år i år. Lee har fulgt Frydenbøs historiske linjer fra den spede oppstarten med skipsreparasjon i Damsgårdssundet i Bergen til at bedriften i dag har blitt en betydelig aktør på Vestlandet innen eiendom, bil, marin virksomhet og teknologisk innovasjon. Gjennom historiske arkiver og en rekke intervjuer med eiere og nåværende og tidligere ansatte har Lee skapt et interessant og leseverdig bilde av hvordan en familiebedrift oppstår, utvikler seg og består gjennom generasjoner – til tross for den løpende tidens skiftende utfordringer. Vår oppgave var å renvaske teksten for ortografiske feil slik at leserne kan få seg en fornøyelig reiseopplevelse – med uforstyrret fokus på innholdet. Enhver som skriver, kan nemlig tjene på å få en annens friske blikk på sin egen tekst. Og spesielt når teksten skal trykkes og publiseres for allmennheten. Korrekturlesing handler ikke om å vurdere de store linjene, som tematikk, dramaturgi, komposisjon og struktur, men om å gå en tekst i sømmene, ja, helt ned på det tekniske detaljnivået. Det handler om rettskrivning, tegnsetting og orddeling, det handler om ord skal ha store og små bokstaver, det handler om riktig mellomrom mellom ord og mellom setninger, ja, det handler om å luke vekk alt som bryter med språknormen og å legge til det som måtte mangle. For eksempel: Hvilke komma skal tas bort, og hvilke skal legges til? Kommareglene er forøvrig en vitenskap i seg selv, og...