Arbeidslivet er ikke hva det en gang var. Faste, langvarige ansettelsesforhold lider under stadig dårligere vekstvilkår. I dag kan en arbeider bytte flere jobber i løpet av ett år enn hva man før i tiden gjorde i løpet av en hel yrkeskarriere. Dagens norm er vikariater av kortere eller lengre varighet. Løsere bånd mellom arbeidsgiver og arbeidstager er stadig mer ønskelig. Og kravene til økt fleksibilitet, kompetanse og ytelse skjerpes hele tiden. Slike endrede arbeidsvilkår gir noen tydelige utfordringer:
  • Mindre forutsigbarhet i hverdagen
  • Større usikkerhet rundt morgendagen
  • Personlig økonomi under stadige angrep
  • Krever omstillingsevne, både i forhold til type arbeid, kompetanse og arbeidssted

Jeg tror samtidig at disse endringene i arbeidslivet kan gi noen gunstige fordeler:

  • Større personlig frihet
  • En mer variert jobbhverdag med et spenn av arbeidsoppgaver
  • Gjør det lettere å kombinere jobb med andre drømmer og mål utenom arbeidslivet
  • Gjør det lettere å oppdage andre verdier i livet
Hvor befinner jeg meg selv i en slik virkelighet? Se på bildet over: Her sitter jeg med PC-  en i fanget, kaffekoppen på bordet og jobber frilans for en arbeidsgiver i Norge – fra en Starbucks- kafé i Buenos Aires. Jeg spør meg selv: Jeg kan vel ikke være så langt unna å representere den moderne arbeider her? I forbindelse med en reise for å lære oss mer spansk, kombinerte min kone og jeg jobb fra Norge med undervisning og praksis i Sør- Amerika. Innimellom jobbet vi med tekst og oversettelse for en fast oppdragsgiver. Alt vi trengte, var en enkel PC med oversetterverktøy, et nettbrett med tastatur – og nettilgang. Kafeene rundt om i verden skjønner de globale endringene i arbeidslivet, og tilbyr wifi, en god stol å sitte i og kanskje også strømuttak i nærmeste vegg.

 

I Ildstad Tekstbyrå jager vi ikke store penger. Vi jager ikke gylne materielle muligheter. Men vi ønsker å jobbe med det vi trives med. Og vi gleder oss over friheten det gir å velge våre samarbeidspartnere. For friheten gir oss også rom til å kunne gjøre andre spennende ting i hverdagen. Derfor dedikerer vi oss til de samarbeidspartnerne vi ønsker å jobbe for, vier oss helhjertet til de ønsker og forventninger de måtte ha – og jobber ikke mer enn at det ‘går rundt’. For det finnes så mange andre, spennende verdier i livet. Penger er kanskje den fattigste.