Welcome to ildstadtext.com!

Denne uka har vi lansert en engelsk versjon av nettsiden vår. Dette gjør vi for å kunne komme utenlandske kunder bedre i møte: Vi ønsker også å bygge opp under vår visjon om at skrivetjenestene vi tilbyr, ikke skal være begrenset av landegrenser. Vi tilbyr de samme tjenestene som på den norske siden, det være seg som ‘journalist’, ‘copywriter’, ‘translator’ og ‘subeditor’. Vi har allerede begynt å jobbe for ulike oversetterbyråer i Europa. Så for referanser, nye kontakter og opplysninger om vårt foretak vil det fra nå av være lettere å vise til siden vår.

Vi anvender innstikket WMPL, som er et suverent hjelpemiddel for å synkronisere en flerspråklig nettside. Den engelske siden kan enkelt nås ved å trykke på det britiske flagget oppe i toppmenyen eller på bunnen av siden. Om det likevel skulle være vanskelig å finne siden, gjør jeg en rask oversettelse under for potensielle engelske lesere som kommer inn på Ildstadloggen.

English:

This week we  launched an English version of our website. We do this in order to support our foreign customers better and to support our vision that the writing services we offer, are not limited by any borders. We offer the same services as on the Norwegian site, that is as ‘journalist’, ‘copywriter’, ‘translator’ and ‘subeditor’. We have already started working for various translation agencies in Europe. For references, new contacts and for information about our company, it will from now on be easier to show to our site.

We use the plugin WMPL, which is an excellent tool for synchronizing a multilingual website. The English site can easily be accessed by pressing the British flag in the top menu or at the bottom of the page.

Welcome!